Palaute fysioterapiasta

Terapianurkka Raahen toimintaideana on tuottaa laadukkaita ja asiakaslähtöisiä fysio- ja käsiterapiapalveluita asiakkaita kuunnellen ja korkealla ammattitaidolla palvellen. Palveluajatuksena on tuoda pitkälliseen kokemukseen ja koulutukseen liittyvää erikoisosaamista kaikkien asiakkaiden saataville. Tavoitteena on, että jokainen asiakas kokisi olleensa hyvissä käsissä Terapianurkan moton mukaisesti. Miten tässä Sinun kohdaltasi onnistuttiin? Palveluiden laadun arvioimiseksi ja kehittämiseksi pyydän Sinua vastaamaan tähän kyselyyn terapiasarjasi päätyttyä. Palaute annetaan nimettömänä ja sitä saatetaan käyttää laadunhallinnan lisäksi Terapianurkan markkinoinnissa. KIITOS JO ETUKÄTEEN!

1: Mistä sait tietää Terapianurkan olemassaolosta?
Lehti-ilmoituksesta
Löysin hakukoneella kotisivut
Lääkäriltä / muulta hoitohenkilöstöltä
Joku muu suositteli
Näin seinäilmoituksen
Muualta,
2:Jos vastasit muualta, niin mistä?
3: Saitko tietää käytännöistä ajan perumisen, perumatta jättämisen, laskutuksen, yhteydenpidon ym. suhteen?
Jo aikaa varatessani
1. käynnilläni
Myöhemmin
En lainkaan
En osaa sanoa
4: Kerrottiinko Sinulle henkilötietojen käsittelyyn, vaitiolovelvollisuuteen, potilasasiakirjojen laatimiseen ym. käytäntöihin liittyvistä asiaoista?
1. käynnilläni
Myöhemmin
Ei lainkaan
En osaa sanoa
5: Saitko osallistua fysioterapian suunnitteluun / tavoitteiden asettamiseen?
Kyllä
En
En osaa sanoa
6: Saitko vaikuttaa fysioterapian määrään / käyntitiheyteen?
Kyllä
En
En osaa sanoa
7: Saitko riittävästi tietoa ongelmastasi ja siitä, mihin fysioterapialla pyrittiin vaikuttamaan?
Kyllä
En
8:Jos vastasit edelliseen kysymyksen kieltävästi, niin mistä olisit halunnut enemmän tietoa?
9: Saitko kotiharjoitusohjeita?
Kyllä
En
10: Saitko ohjeita, miten toimia vaivasi kanssa työssä, harrastuksissa tai arkielämässä tai muita ohjeita, esim. elintapoihin liittyen?
Kyllä
En
11: Arvosana sille, minkä verran hyödyit fysioterapiakäynneistä??
12: Koetko olleesi hyvissä käsissä?
Kyllä
En
13: Mikäli vastasit kielteisesti edelliseen kysymykseen, niin miksi et?
14: Montako kertaa kävit fysioterpiassa?
1 - 5 kertaa
6 - 15 kertaa
16 kertaa tai enemmän
15: Ruusuja tai risuja? Onko mielessäsi muuta, mitä haluaisit sanoa?