Hermovammojen jälkeinen fysioterapia

Tahdonalaisten lihasten hermotuksesta vastaavat liikehermot saattavat vaurioitua tapaturman tai joskus jopa leikkauksen seurauksena. Hermovaurion jälkeen fysioterapiassa pyritään ylläpitämään jäljellä olevaa toimintaa ja ehkäisemään virheasentojen syntymistä hermon paranemisen ajan. Mikäli lihakseen ei saada toimivaa hermotusta 1-1,5 vuoden aikana, muuttuu lihas sidekudokseksi.

Laajemmissa hermovaurioissa saatetaan tarvita lastoituksia ja tukia estämään lihasten ja hermokudoksen ylivenyttyminen. Lihasten toimintakykyä voidaan ylläpitää sähköärsytyshoidon avulla, kunnes lihaksen oma hermotus alkaa toimia. Fysioterapiassa pyritään myös ylläpitämään nivelten normaalit liikelaajuudet hermon paranemisprosessin aikana sekä korjaamaan syntynyt toimintavaje hermon parannuttua.

Yläraajojen hermovaurioita ovat esimerkiksi radialis-, ulnaris- tai medianuspareesit sekä lavan alueella serratuspareesi, alaraajassa taasen peroneus- tai tibialispareesi. Hermovammassa liikehermon vaurioitumisen lisäksi vaurioituu usein myös tuntohermo.

Tuntohermon vaurioituminen voi aiheuttaa joko kaikkien tunnon osa-alueiden puuttumisen tai sitten osittaisen tunnon häiriintymisen. Tuntohermojen paraneminen eroaa liikehermon paranemisesta siinä, että tuntohermon paraneminen saattaa jatkua jopa vuosia. Kun hermotus alkaa palautua, on ihotunto koulutettava uudelleen. Mikäli ihotunto on herkistynyt, auttaa siinä erilaiset karaisuhoidot. Perusteellinen ihotunnon arviointi vaatii erikoisvälineitä ja - osaamista ja kuuluu toimintaterapeutin alaan. Terapianurkka Raahella ei toimintaterapeutin palveluita ole tarjolla, mutta käsiterapeuttina teen myös suuntaa antavia arvioita sekä ohjaan tunnon uudelleenkoulutus- tai karaisuharjoitteita.

Tästä linkistä pääset suoraan yhteydenottolomakkeelle, jolla voit tiedustella vapaita aikoja.