Jäätynyt olkanivel

"Jäätyneessä" olkanivelessä" (=frozen shoulder / adhessiivinen capsuliitti) olkanivelen nivelpussi kutistuu ja paksuuntuu aiheuttaen voimakasta kipua ja liikerajoitusta olkaniveleen. Tila voi kehittyä vamman tai leikkauksen jälkeen, mutta myös aivan itsestään. Sairaus voi olla pitkäkestoinen (jopa 2 vuotta) ja siinä voidaan erottaa 3 vaihetta.

Ensimmäisessä vaiheessa hallitsevana oireena on voimakas kipu, myös olkanivelen liikkuvuus alkaa vähitellen rajoittua. Vaihe voi kestää 2 - 9 kuukautta. Toisessa vaiheessa kipu heikkenee vähitellen ja nivelen jäykkyys on hallitseva oire. Tämä vaihe saattaa kestää 4 - 11 kuukautta. Paranemisvaiheessa liikkuvuus alkaa hiljalleen palautua ja oireet häviävät vähitellen.

Monesti tehokkaampi fysioterapia on järkevää aloittaa vasta paranemisvaiheessa, taudin varhaisemmissa vaiheissa liian intensiivinen fysioterapia saattaa jopa pahentaa oireita. Silti varhaisvaiheissakin asiantuntevan fysioterapeutin suunnittelemasta harjoitusohjelmasta ja ohjauksesta liikkuvuuksien ylläpitämiseksi on apua, fysioterapeutin rooli on lähinnä kannustaa ja kontrolloida tilannetta. Alkuvaiheessa fysikaalisista hoidoista saattaa myös olla apua kivun lievittämisessä. Mikäli liikkuvuuden parantamiseksi tehdään narkoosimanipulaatio tai nivelpussia väljennetään operatiivisesti, on fysioterapia sen jälkeen välttämättömyys.