Reumakirurgia

Reumakirurgian (=reumaortopedian) tavoitteina on yleensä kivun lievittäminen, mutta myöskin virheasentojen korjaaminen, toimintakyvyn säilyttäminen tai parantaminen ja kosmetiikan parantaminen. Tavoitteena voi olla myös estää nivelen tuhoutumisen eteneminen. Osa reumaortopediasta toimii ehkäisevinä toimenpiteinä (esim. jänteiden puhdistukset), kivulias nivel voidaan jäykistää joko kokonaan tai osittain tai niveltä voidaan korjata joko tekonivelin tai käyttämällä omaa kudosta.

Jo ennen reumakäden leikkausta olisi hyvä huolehtia käden kuntoutuksesta. Mahdolliset käden alueen kireydet ja kontraktuurat tulisi pyrkiä poistamaan ja vahvistamaan käden toiminnalle olennaisia lihasryhmiä. Leikkauksen jälkeen kuntoutuksen tärkeimpänä tavoitteena on saada käden toimintakyky palautumaan mahdollisimman pian huomioiden leikkauksesta aiheutuvat rajoitukset.

Yläraajan alueella reumakirurgisten leikkausten jälkeen varsin usein käytetään erilaisia lastoja tai ortooseja, toimenpiteestä ja potilaan omatoimisuusasteesta riippuen ohjattu kuntoutus alkaa joko jo immobilisaatiovaiheessa tai vasta immobilisaation päätyttyä. Käden vaativasta anatomiasta ja reumakirurgian erityispiirteistä johtuen terapia olisi syytä järjestää asiaan perehtyneen terapeutin valvonnassa.

Takaisin etusivulle

Jaa Facebookissa