Fysioterapia

Fysioterapialla pyritään tukemaan asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn paranemista sairauden, vamman tai leikkauksen jälkeen. Menetelminä voidaan käyttää mm. terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa. Tavallisimmin fysioterapiaan hakeudutaan erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien tai vammojen vuoksi.

Fysioterapian sisältö ja intensiteetti suunnitellaan ensimmäisellä kerralla suoritetun fysioterapeuttisen tutkimuksen ja asiakkaan omien toiveiden sekä mahdollisen lääkärin lähetteen perusteella. Terapianurkka Raahessa painotan terapiaprosessissa asiakkaan omaa aktiivista roolia, kanssasi luomme yhdessä sellaisen kuntoutumisaikataulun, mihin omine voimavaroinesi pystyt sitoutumaan.

Jokainen fysioterapeutti kykenee sekä tutkimaan, suunnittelemaan että toteuttamaan kuntoutuksen itsenäisesti ilman lääkärin työpanosta tai lähetettä. Näin ollen etenkin rasitusperäisissä tuki- ja liikuntaelinongelmissa ensikontakti kannattaisikin olla osaavaan fysioterapeuttiin lääkärin sijaan eikä päinvastoin. Näin säästettäisiin paitsi lääkäreiden resursseja, myös aikaa ja moni vaiva säästyisi pitkittymiseltä.

Vaikka fysioterapia ei ole enää 1.1.2023 alkaen Kela-korvauksiin oikeuttavaa tutkimusta ja hoitoa, ei fysioterapian asema tai tarpeellisuus osana Suomen virallista terveydenhuoltojärjestelmää muutu miksikään. Fysioterapeutti on edelleen laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jonka toimintaa valvoo VALVIRA. Suomessa fysioterapiaa ei voi edelleenkään toteuttaa kukaan muu kuin VALVIRAn laillistama fysioterapeutti, joka on suorittanut noin 3,5v mittaiset perusopinnot ja fysioterapeutin tutkinnon hyväksytysti.

Koska fysioterapeutin tehtäväkenttä on varsin laaja eikä peruskoulutus anna kuin perusvalmiudet tehtävien hoitoon, on fysioterapeuteille tarjolla runsaasti erilaisia täydennys- ja erikostumiskoulutuksia. Erikoistumisalueita on mm. lasten fysioterapia, neurologinen fysioterapia, lantionpohjafysioterapia, psykiatrinen fysioterapia, OMT- fysioterapia, geriatrinen fysioterapia sekä käsiterapia/yläraajapotilaiden kuntoutus. Terapianurkka Raahe on erikoistunut erilaisten yläraajapotilaiden kuntoutukseen, jossa erityisen kiinnostuksen kohteena on alue hartiasta sormiin. Yläraajakuntoutuksen kanssa toisena käytettävänä nimikkeenä on käsiterapia.

Käsiterapia

Käsi on sekä anatomialtaan, että myös toiminnaltaan monimutkainen kokonaisuus. Onhan kädessä ranteesta alaspäin (ranneluut mukaan luettuna) yhteensä 27 erillistä luuta. Luiden välisissä liitoksissa sijaitsevat liikkeet mahdollistavat nivelet, joten niitäkin on kädessä varsin monta. Lisäksi kädessä on yli 100 nivelsidettä ja jännettä, 34 lihasta, lukuisa määrä verisuonia, hermoja ja koko systeemiä kasassa pitävää sidekudosta. Ja koska kaikki tämä on varsin pienessä ja tiiviissä paketissa, kunnolla toimiakseen jokainen osanen on periaatteessa riippuvainen toisestaan. Ei siis mikään ihme, että käteen sattuva pieneltäkin tuntuva vamma tai vika voi aiheuttaa suuren, toiminnallisen haitan. Käteen tehty leikkaus on vaativa toimenpide, koska sen lisäksi, että täytyy varoa hermoja ja verisuonia, täytyy tehdystä korjauksesta tulla kestävä ja myös kudosten välisen luontaisen kireyden tulisi säilyä. Ja koska leikkausarpi kädessä lähes poikkeuksetta aiheuttaa myöhemmin kiinnikeongelmia, pitäisi leikkaus pystyä suorittamaan mahdollisimman pienestä avauksesta. Tästä syystä käden leikkaukset on keskitetty käsikirurgeille. Vastaavasti jatkokuntoutukseen olisi syytä hakeutua käsiterapeutille, joka voi olla joko fysio- tai toimintaterapeutti, jolla on käsiterapian erityisosaamista. Näin varmistetaan, että kuntoutumisesta huolehtivalla terapeutilla on riittävä osaaminen. Käsileikkauksen jälkeen virheellisesti suoritettu kuntouttaminen voi vaarantaa koko leikkaustuloksen.

Käsiterapia on siis fysioterapian erikoisala, jossa keskitytään hartiasta sormiin saakka ulottuvan alueen vammojen ja sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Käsiterapia- termin ohella puhutaan yläraajakuntoutuksen erikoisosaamisesta. Terapianurkassa käsiterapiaa toteuttaa yläraajan kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti. Käsileikkausten tai - vammojen jälkeen käsiterapiaa saatetaan tarvita esim. arven ja turvotuksen hoitoon, kivun hoitoon ja nivelliikkuvuuksien parantamiseksi. Käden / koko yläraajan kuntoutuksessa pyrkimyksenä on palauttaa yläraajan normaali toiminnallisuus.

Mikäli tarvitset apua yläraajaongelmien kuntoutukseen, sekä ylä- että sivupalkista löytyy yhteystiedot ja myös linkki yhteydenottolomakkeelle, jonka kautta voit myös tiedustella vapaita aikoja.