Fysioterapia

Fysioterapialla pyritään tukemaan asiakkaan kuntoutumista ja toimintakyvyn paranemista sairauden, vamman tai leikkauksen jälkeen. Menetelminä voidaan käyttää terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa, fysikaalista terapiaa sekä ohjausta ja neuvontaa.

Fysioterapian sisältö ja intensiteetti suunnitellaan ensimmäisellä kerralla suoritetun fysioterapeuttisen tutkimuksen ja asiakkaan omien toiveiden sekä lääkärin lähetteen perusteella. Painotan terapiaprosessissa asiakkaan omaa aktiivista roolia, kanssasi luomme yhdessä sellaisen kuntoutumisaikataulun, mihin omine voimavaroinesi pystyt sitoutumaan.

Käsiterapia

Käsi on sekä anatomialtaan, että myös toiminnaltaan monimutkainen kokonaisuus. Onhan kädessä ranneluut mukaanluettuna yhteensä 27 erillistä luuta. Luiden välisissä liitoksissa sijaitsevat liikkeet mahdollistavat nivelet, joten niitäkin on kädessä varsin monta. Lisäksi kädessä on yli 100 nivelsidettä ja jännettä, 34 lihasta, lukuisa määrä verisuonia, hermoja ja koko systeemiä kasassa pitävää sidekudosta. Ja koska kaikki tämä on varsin pienessä ja tiiviissä paketissa, kunnolla toimiakseen jokainen osanen on periaatteessa riippuvainen toisestaan. Ei siis mikään ihme, että käteen sattuva pieneltäkin tuntuva vamma tai vika voi aiheuttaa suuren, toiminnallisen haitan. Käteen tehty leikkaus on vaativa toimenpide, koska sen lisäksi, että täytyy varoa hermoja ja verisuonia, täytyy tehdystä korjauksesta tulla kestävä ja myös kudosten välisen luontaisen kireyden tulisi säilyä. Ja koska leikkausarpi kädessä lähes poikkeuksetta aiheuttaa myöhemmin kiinnikeongelmia, pitäisi leikkaus pystyä suorittamaan mahdollisimman pienestä avauksesta. Tästä syystä käden leikkaukset on keskitetty käsikirurgeille. Vastaavasti jatkokuntoutukseen olisi syytä hakeutua käsiterpautille, joka voi olla joko fysio- tai toimintaterapeutti, jolla on käsiterapian eritysiosaamista. Näin varmistetaan, että kuntoutumisesta huolehtivalla terapeutilla on riittävä osaaminen. Käsileikkauksen jälkeen virheellisesti suoritettu kuntouttaminen voi vaarantaa koko leikkaustuloksen.

Käsiterapia on siis fysioterapian erikoisala, jossa keskitytään olkapäästä sormiin saakka ulottuvan alueen vammojen ja sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Terapianurkassa käsiterapiaa toteuttaa yläraajan kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti. Käsileikkausten tai - vammojen jälkeen käsiterapiaa saatetaan tarvita esim. arven ja turvotuksen hoitoon, kivun hoitoon ja nivelliikkuvuuksien parantamiseksi. Käden kuntoutuksessa pyrkimyksenä on palauttaa käden normaalit otteet ja toiminnallisuus.