Ahdas olka- oireyhtymä eli impingement

Ahdas olka- oireyhtymä on 35 - 50 vuotiailla yleisin olkapäävaiva. Impingement- oire syntyy siitä, kun osa olka-lapaluun välillä kulkevista kiertäjäkalvosimen jänteistä joutuu pinteeseen luisen olkalisäkkeen alla. Yleisimmin pinteessä on kiertäjäkalvosimen päällimmäisen osan eli supraspinatuksen jänne. Tyypillisinä oireina esiintyy kipua olkavarren yläosassa, kipeällä kyljellä voi olla vaikea nukkua. Kipua esiintyy usein myös tietyissä liikesuunnissa, kuten takkia pukiessa tai riisuessa tai autossa turvavyötä vedettäessä. Oireilu voi myös välillä helpottua ja palata taas takaisin. Mikäli olkapäässä/olkavarressa esiintyy lepokipua ja kipu on voimakasta, voi itsehoitona kokeilla lyhyen kipulääkekuurin lisäksi kylmähoitoa muutamien vuorokausien ajan esim. 2h välein valveillaoloaikana. Tämä toimii ensiapuna ja saattaa rauhoittaa pahimman kipuvaiheen. Oireyhtymän paranemisessa kuitenkin tutkitusti tehokkain hoito on terapeuttinen harjoittelu. Harjoitteita voi löytää myös netistä, mutta ehdottomasti vaikuttavin hoito tapahtuu yksilöllisesti suunnitellulla kuntoutusohjelmalla osaavan fysioterapeutin valvonnassa. Terapianurkassa olkakuntoutuksesta huolehtii yläraajakuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti, jolla on kokemusta yli 1500 olkapääpotilaan hoidosta.

Ensimmäisellä käynnillä tehdään huolellinen fysioterapeuttinen tutkimus, jonka löydösten perusteella laaditaan kuntoutussuunnitelma eli mitä tehdään ja miten edetään. Tutkimuksella pyritään löytämään olkakivun juurisyy, johon terapialla vaikutetaan. Yksi keskeinen teema kuntoutuksessa on itsehoidon ohjaus. Siinä käydään läpi tutkimuslöydökset ja niiden vaikutus olkapään toimintaan ja oireiden syntyyn, kerrotaan oireilua lisäävistä ja sitä vähentävistä tekijöistä ja suunnitellaan ja ohjataan yksilöllisesti laadittu olkapään harjoitteluohjelma. Tämän lisäksi terapiaan sisältyy usein myös muita fysioterapian menetelmiä yksilöllisen tarpeen mukaan.

Jatkokäynneillä tehdään joka kerta tilannearvio, jonka perusteella päätetään toimenpiteet. Käyntien tiheys ja määrä riippuvat kulloisenkin asiakkaan tilanteesta. Mikäli olkanivelen liikerata on tallella, olkanivelen ja lavan yhteistoiminta on kunnossa, kipu on hallinnassa ja asiakas on motivoitunut itseharjoitteluun, tarvittavien fysioterapiakäyntien määrä on keskimäärin 3-6 kertaa. Terapiasarjan aluksi käyntejä sovitaan yleensä tiheämpään, minkä jälkeen voidaan tapaamisia harventaa. Koska jänteiden paranemisprosessi on pitkä, seurantaa olisi hyvä jatkaa vähintään 3 kuukauden ajan, mielellään jopa 6kk.

Mikäli olkapää kipuilee ja haluat selvittää, mitä sille kannattaa tehdä, ota yhteyttä Terapianurkkaan ja varaa aika tutkimukseen täältä.