Yritysesittely

  • Eija Heikkinen, fysioterapeutti 1991 (Rovaniemi)
  • Yläraajan kuntoutuksen erikoistumisopinnot 2008 (30 op Oulun seudun AMK)
  • Terapianurkka Raahe 2011
  • Raahen seudun hyvinvointikuntahtymä 1991-2011Aloitin yrittäjänä toiminimellä Terapianurkka Raahe huhtikuussa 2011. Ennen yrittäjyyttä työskentelin 20 v ajan aluksi Raahen sairaalan ja myöhemmin nykyisen Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa. Minulla on vahva osaaminen erilaisten tuki- ja liikuntaelimistön potilaiden, varsinkin leikkauspotilaiden (=ortopedisten potilaiden) kuntoutuksessa osastokuntoutuksesta avokuntoutukseen saakka yli 15 vuoden ajalta. Toki pitkällä työurallani olen ennättänyt hankkia kokemusta muidenkin fysioterapian asiakasryhmien parissa. Sivutoimisesti olen työskennellyt myös Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ortopedisen fysioterapian tuntiopettajana 2009-2010. Meitä yläraajapotilaiden kuntoutukseen erikoistuneita fysio-tai toimintaterapeutteja (ts. käsiterapeutteja) on koulutettu Suomessa aika vähän. Täällä Raahen seutukunnassa ei yksityissektorilla muita itseni lisäksi ole eikä ole koko Oulun eteläpuolisella Pohjois-Pohjanmaalla eikä Keski-Pohjanmaallakaan. Erilaisia yläraajakuntoutujia Terapianurkassa onkin käynyt laajalta alueelta Raahen, Pyhäjoen, Siikajoen ja Ruukin lisäksi ainakin Ylivieskasta, Oulaisista, Himangalta, Nivalasta, Kalajoelta ja Lumijoelta, Kokkolasta ja Pietarsaaresta saakka.

Erityisosaamisena olkakuntoutus, käsiterapia, leikkausten jälkeinen fysioterapia ja kipukuntoutus

Raahen sairaalassa työskennellessäni kiinnostuin aluksi olkapään kuntoutuksesta. Peruskoulutuksessamme ei käyty riittävästi tuota niin haastavaa rakennetta ja sen toimintaa ongelmineen läpi, joten aloin vuonna 1995 systemaattisesti opiskella siitä lisää, kehittäen samanaikaisesti olkaleikkauspotilaiden kuntoutuskäytäntöjä Raahen sairaalassa. Pelkästään vuosien 2005-2007 aikana kuntoutin n.250 eri olkapääpotilasta, joille kertyi fysioterapiakäyntejä yli 600. Tässä vaiheessa uraani olen erilaisia olkapääpotilaita tutkinut ja kuntouttanut yli 1500. Myöhemmin heräsi kiinnostus syventää osaamistani lisää myös muun yläraajan fysioterapiasta, joten hakeuduin Oulun ammattikorkeakouluun yläraajapotilaiden kuntoutuksen erikoistumisopintoihin, jotka suoritin vuosina 2007-2008. Meillähän ei Suomessa varsinaista käsiterapeutin tutkintoa ole, on vain joitakin kymmeniä meitä yläraajakuntoutukseen erikoistuneita fysio- ja toimintaterpeutteja. Erikoistumisopinnoissa kouluttajina toimivat käsikirurgit sekä yläraajakuntoutuksen parissa pitkään työskennelleet fysio- ja toimintaterapeutit. Koulutuksessa yhdistyivät fysio- ja toimintaterapian menetelmät. Koulutuksen myötä käyttämäni tutkimus- ja kuntoutusmenetelmät poikkeavat osin jonkin verran ns. perinteisestä fysioterapiasta ja yleensäkin lähestymistapani yläraajaongelmiin on aiempaa toiminnallisempi.

Raahen sairaalassa työskentelin pisimpään erilaisten ortopedisten potilaiden parissa niin kirurgisella vuodeosastolla, päiväkirurgialla kuin fysioterapian poliklinikalla. Olkapääleikkausten lisäksi olen siellä kuntouttanut yli 15 v ajan lukemattomia muitakin leikkauspotilaita, kuten rannekanavapotilaita, tenniskyynärpääpotilaita, polven tähystyspotilaita, ACL- korjattuja, polvi-, lonkka- olkapää- ja kyynärpäätekonivelpotilaita, aklillesjännekorjattuja, nilkan nivelsidevammoja, raajamurtumapotilaita, selkämurtumia, välilevyleikkauspotilaita, nikaman jäykistyspotilaita jne. Olen innovatiivinen ja kehitysmyönteinen, joten löysin itseni noina vuosina myös useista eri moniammatillisista kehitysprojekteista fysioterapian edustajana. Leikkauspotilaiden kuntoutuksesta ei ole oppikirjoja kirjoitettu, joten ainoa keino pätevöityä leikkausten jälkeiseen fysioterapiaan, on työn ja kokemuksen kautta. Yläraajakuntoutuksen erikoistumisopintojen jälkeen Oulun ammattikorkeakoulusta pyydettiinkin minua luennoitsijaksi fysioterapiaopiskelijoille aiheeena juurikin ortopedinen fysioterapia. Olin siten sivutoimisena tuntiopettajana OAMK:ssa vuosina 2009-2010.

Kroonista kipua sairastavien parissa työskentelin jo Raahen sairaalan aikana yhteistyössä kipupoliklinikan kanssa. Erikoistumisopinnoissakin yhtenä osa-alueena oli kipukäden kuntoutus, joten sieltä sain myös lisää työkaluja. Sittemmin olen hankkinut lisäkoulutusta myös kipukuntoutukseen. Kipukuntoutuksessa käytän teoreettisena viitekehyksenä mm. Neuro-Orthopedic Instituten Explain Pain- kurssin sisältöä ja menetelminä mm. GMI-terapiaa, johon olen myös kouluttautunut lisää. Koulutuksen ohella itselläni on kokemusta useiden CRPS- asiakkaiden kuntoutuksesta n. 20v ajalta.

Palvelulupaus: Olet hyvissä käsissä

Palvelen kaikkia fysioterapian asiakasryhmiä yläraajakuntoutujien lisäksi. Vaikka jokainen fysioterapiaa tarvitseva asiakas on minulle yhtä tärkeä, erityisesti käden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä kroonista kipua sairastavien potilaiden kuntouttaminen ovat olleet erityisesti sydäntäni lähellä. Suomen Fysioterapeuttiliiton jäsenyyden lisäksi kuulun Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistykseen (SOMTY) ja Suomen käsiterapeuttiyhdistykseen, jonka tarkoituksena on yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen Suomessa.

Ammatillinen täydennyskoulutus

Yläraajapotilaan kuntoutuksen ammatilliset erikoistumisopinnot 30op
Explain Pain Winter School (NOI-group Tim Beames)
Graded Motor Imaginery (NOI-group Tim Beames)
Explain Pain (Hannu Luomajoki)
Long Covid ja ME/CEF (Kuntoutuskouluttajat)
Kroonisen väsymysoireyhtymän kuntoutus (Suomen Fysioterapeutit)
Fysioterapia- ja toimintaterapia 2021 teemana Kipu
Fascialive 1 ja 2 (Jarmo Ahonen)
Olkapään klinikkapäivät (Hilkka Virtapohja)
Kirurginen olkapää- alueellinen koulutus
Kipukäsi- hoito ja kuntoutus
Kivunhoidon nykyhaasteet, CRPS I ja II
Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi C1,C2 ja C3 (SOMTY)
Neuraalikudoksen mobilisointi I (SOMTY)
Terapeuttisen harjoittelun peruskurssi (SOMTY)
Kinesioteippaus I
BPM Functional Measurement System- sertifikaatti
Kaatumiset kuriin- vanhusten tasapainoharjoittelu (Kuntokallio)
ICF toimintakyvyn luokitusjärjestelmä
GAS (Goal Attainment Scaling)
WHODAS- arviointimenetelmä

Lisäksi useita muita alueellisia koulutuksia