yrittajatunnus_web.gif

Yritysesittely

      • Eija Heikkinen, fysioterapeutti 1991 (Rovaniemi)
      • Yläraajan kuntoutuksen erikoistumisopinnot 2008
       (30 op Oulun seudun AMK)
      • Aloitin yrittäjänä toiminimellä Terapianurkka Raahe
       huhtikuussa 2011
      • Ennen yrittäjyyttä 20 v työkokemus aluksi Raahen sairaalan ja myöhemmin nykyisen hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa
      • Vahva osaaminen erilaisten leikkauspotilaiden (=ortopedisten potilaiden) kuntoutuksessa osastokuntoutuksesta avokuntoutukseen saakka.
      • Pitkä kokemus muidenkin fysioterapian asiakasryhmien parissa.
      • Sivutoimisesti Oulun seudun ammattikorkeakoulussa ortopedisen fysioterapian tuntiopettajana 2009-2010.
      • Tarjoan yläraajakuntoutuksen erikoisosaamista ainoana yksityissektorin toimijana Raahen seutukunnassa.

Erityisosaamisena olkakuntoutus, käsiterapia ja kipukuntoutus. Kiinnostuin aluksi olkapään fysioterapiasta ja kun fysioterapeutin peruskoulutus ei antanut riittäviä työkaluja tuon varsin haastavan rakenteen kuntouttamiseen, aloin vuonna 1995 systemaattisesti opiskella työn ohessa aiheesta enemmän. Kuntouttamieni olkapääpotilaiden määrä ylitti tuhannen asiakkaan rajan jo ennen siirtymistäni yrittäjäksi vuonna 2011. Myöhemmin heräsi kiinnostus syventyä koko yläraajan kuntoutukseen, minkä vuoksi hakeuduin yläraajakuntoutuksen erikoistumisopintoihin. Suomessa ei varsinaista käsiterapeutin tutkintoa ole, sen sijaan on meitä yläraajapotilaan kuntoutukseen erikoistuneita fysio- ja toimintaterapeutteja. Erilaisten yläraajapotilaiden lisäksi toinen suuri kiinnostuksen kohde on ollut kroonista kipua sairastavat potilaat. Terapianurkan olemassaolon aikana asiakaskuntani onkin koostunut 98% erilaisista yläraajakuntoutujista ja CRPS- potilaista.

Erikoistumisopinnoissa käytiin läpi kattavasti koko yläraajan kuntoutuksen erityspiirteet luennoitsijoina käsikirurgit, fysiatrit ja yläraajakuntoutuksen parissa pitkään työskennelleet toiminta- ja fysioterapeutit. Koulutuksessa yhdisteltiin sekä fysio- että toimintaterapian menetelmiä, joten opintojen myötä oma näkökulmani on aiempaa toiminnallisempi ja laajempi ja eroaa ehkä siinä ns. perinteisestä fysioterapiasta.

Fysioterapeutti-ammatinharjoittajana palvelen kaikkia fysioterapian asiakasryhmiä yläraajakuntoutujien lisäksi. Vaikka jokainen fysioterapiaa tarvitseva asiakas on minulle yhtä tärkeä, erityisesti käden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen sekä kroonista kipua sairastavien potilaiden kuntouttaminen ovat olleet sydäntäni lähellä. Suomen Fysioterapeuttiliiton jäsenyyden lisäksi kuulun Suomen ortopedisen manuaalisen terapian yhdistykseen (SOMTY) ja Suomen käsiterapeuttiyhdistykseen, jonka tarkoituksena on yläraajan ja käden kuntoutuksen edistäminen Suomessa.

Ammatillista täydennyskoulutusta mm:

  • Olkapään postoperatiivinen fysioterapia
  • Kinesioteippaus I
  • Selkärangan manuaalisen tutkimisen ja hoidon peruskurssi
  • Neuraalikudoksen mobilisointi I
  • Terapeuttisen harjoittelun peruskurssi
  • Kirurginen olkapää- alueellinen koulutus
  • Kivunhoidon nykyhaasteet, CRPS I ja II
  • ICF toimintakyvyn luokitusjärjestelmä
  • BPM Functional Measurement System- sertifikaatti
  • Kaatumiset kuriin- vanhusten tasapainoharjoittelu
  • GAS (Goal Attainment Scaling) 3op
  • Fysioterapia- ja toimintaterapia 2021 teemana Kipu
  • Kroonisen väsymysoireyhtymän kuntoutus
  • WHODAS
  • Graded Motor Imagery (Tim Beams)
  • Explain Pain (Hannu Luomajoki)

Etusivulle