CRPS (complex regional pain syndrome)

CRPS eli monimuotoinen alueellinen kipuoireyhtymä alkaa tavallisimmin vamman tai leikkauksen jälkeen. Aina kuitenkaan syy kiputilan syntymiselle ei ole osoitettavissa. Oireyhtymän tarkkaa syntymekanismia ei vielä tunneta. CRPS voidaan jakaa kahteen alaluokkaan, joista CRPS I:een ei liity hermovauriota, kun taas CRPS II:ssa hermovaurio on todennettavissa. CRPS:ää esiintyy yleisimmin yläraajassa, harvinaisemmin alaraajassa ja yleisimmin naisilla kuin miehillä.

Tyypillisimmät oireet:

parafiini-taustatta-600px.png
rannemurtuma1.jpg
  • Voimakas, paikallinen kipu. Kivun muuttuminen polttavaksi on usein hälyytysmerkkinä. Kipu voi olla myös pistävää tai särkevää.
  • Kipu on suhteeton vammaan tai tilaan nähden.
  • Turvotus
  • Ihon lämpötilan nousu alkuvaiheessa, myöhemmin lämpötilan lasku.
  • Ihon hikoilu, värin muutokset (punoittava, sinertävä tai kalpea).
  • Lihasjänteyden muutokset, nivelliikkuvuuden rajoittuminen.
  • Pidemmälle ehtineessä vaiheessa ihon karvoituksen lisääntyminen, ihon ohentuminen ja kynsien kasvun häiriöt.

CRPS:n hoitona on asianmukainen kipulääkitys yhdistettynä fysio- ja toimintaterapiaan. Oireyhtymästä paranee arviolta 2/3 potilaista joko kokonaan tai lähes oireettomiksi vuoden kuluessa, hoitotulokset ovat sitä paremmat, mitä varhaisemmassa vaiheessa hoito päästään aloittamaan. CRPS- potilaan fysioterapiassa menetelmät valitaan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta, tavoitteiden laadinnassa pyrin käyttämään GAS- analyysia. Terapia on usein pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista. Terapianurkassa liikeharjoittelun  perustana toimii 6- portainen GMI- terapia (esim. lateralisaatioharjoitteet Recognise online -ohjelmalla tai Flash- korttien avulla, peiliterapia jne). Perinteisen fysioterapian lisäksi mahdollista on tehdä myös ihotunnon karaisuharjoitteita, vehnäterapiaa, käyttää fysikaalisen terapian eri muotoja, rentoutusharjoitteita jne.  Myös potilasohjauksella on kuntoutumisessa suuri rooli. On hyvä tiedostaa, että vaikka fysioterapia toteutettaisiin jopa 3 kertaa viikossa, kattaa se vain 1-2% asiakkaan valveillaoloajasta viikossa. Näin ollen CRPS- terapian ohella asiakkaan oma rooli kuntoutumisessa on ensisijaisen tärkeää.

peililaatikko2_copy.jpg

Takaisin etusivulle

 

 

Jaa Facebookissa